Lufthansa
2142 Munich
Arrived
5:05 PM 5:14 PM  
Lufthansa
66 Frankfurt
Arrived
6:00 PM 6:02 PM  
TAP Portugal
7864 Frankfurt
Arrived
6:00 PM 6:02 PM  
United Airlines
9089 Frankfurt
Arrived
6:00 PM 6:02 PM  
Eurowings
6822 Palma
Arrived
6:15 PM 6:38 PM  
Lufthansa
2138 Munich
Arrived
7:50 PM 7:42 PM  
All Nippon Airways
5434 Munich
Arrived
7:50 PM 7:42 PM  
FlexFlight
6506 Stuttgart
No Recent Info - Call Airline
8:40 PM    
Lufthansa
68 Frankfurt
Scheduled
10:25 PM 10:25 PM  
All Nippon Airways
6079 Frankfurt
Scheduled
10:25 PM 10:25 PM  
TAP Portugal
7866 Frankfurt
Scheduled
10:25 PM 10:25 PM  
SunExpress
250 Antalya
Departed
11:15 PM 10:43 PM  
Lufthansa
2140 Munich
Scheduled
11:35 PM 11:35 PM  
SunExpress
254 Antalya
Departed
11:55 PM 11:35 PM  
Eurowings
6806 Palma
Scheduled
1:55 AM 1:55 AM  
Lufthansa
62 Frankfurt
Scheduled
8:30 AM    
All Nippon Airways
6229 Frankfurt
Scheduled
8:30 AM    
South African Airways
7514 Frankfurt
Scheduled
8:30 AM    
United Airlines
9501 Frankfurt
Scheduled
8:30 AM    
Air Canada
9567 Frankfurt
Scheduled
8:30 AM    
Lufthansa
2134 Munich
Scheduled
8:40 AM    
Westair Commuter
111 Palma
Scheduled
9:10 AM    
FlexFlight
6502 Stuttgart
Scheduled
10:10 AM    
Lufthansa
2136 Munich
Scheduled
12:00 PM    
South African Airways
7539 Munich
Scheduled
12:00 PM    
United Airlines
9419 Munich
Scheduled
12:00 PM    
Lufthansa
64 Frankfurt
Scheduled
1:50 PM    
TAP Portugal
7862 Frankfurt
Scheduled
1:50 PM    
United Airlines
9507 Frankfurt
Scheduled
1:50 PM    
Air Canada
9565 Frankfurt
Scheduled
1:50 PM    
FlightView Inc Real Time Flight Tracking

Flight information is derived from OAG flightview® data.